خط خطی های من (زندگی)

زخم بر دل می زنی

قلبم پریشان می شود

رسوای، عالم و دیگر طبیبان می شود

دل مرنجان ، دل مرنجان ، سینه سودای غم است

از تمام عالم و دیگر رفیقان در تب است

آه ای سینۀ پر ماتم و غم

خواستارم تو را بشکافم روزی زهم

تو بگو جانم

من کجا پیدا کنم تا یک طبیبی ، بر دلم مرهم زند

شادی های زندگی را بر دلم پیوند زند

k-dadkhah

/ 0 نظر / 113 بازدید